درباه ما

درباره ما

درباره ما

سال 62 در کنکور سراسری در رشته غیر پزشکی در دانشگاه تهران پذیرفته شدم ولی به علت عدم علاقه به رشته فوق و عشق وافر به پزشکی انصراف دادم و در سال 64 در رشته پزشکی دانشگاه شیراز پذیرفته شدم.